Terapia rodzinna czy indywidualna.

Dwoje do poprawki -psychoterapia par czy indywidualna w Legnicy.

Dwoje do poprawki -psychoterapia par czy indywidualna w Legnicy.

Terapia rodzinna czy indywidualna.

Terapia par / małżeńska polecana jest zarówno osobom, które przeżywają kryzysy w związku /  rodzinie jak również tym, w których partnerzy chcieliby nauczyć się w bezpieczny sposób wyrażać swoje uczucia oraz potrzeby. Sesje wspólne służą przełamaniu barier komunikacyjnych i emocjonalnych w związku. Dzięki analizie Państwa relacji można wraz z psychologiem rozpoznać aktualny problem pary jak również każdego z partnerów z osobna.

W terminologii psychologicznej, psychoterapię par/małżeńską traktuje się niekiedy jako podtyp terapii rodzinnej. Większość psychoterapeutów traktuje ją jednak jako odrębny rodzaj psychoterapii. W terapii rodzinnej oddziaływanie terapeutyczne nakierowane jest na większą grupę osób, oraz podsystemy rodziny, które pomiędzy nimi istnieją. W terapii par koncentruję się na pracy z dwójką partnerów, których wzajemne relacje i pozycja względem siebie są od dawna określone. Oddziaływanie psychoterapeutyczne dotyczy w tym przypadku, podobnie jak w przypadku terapii rodzinnej, konkretnych osób, mniej zaś obiektów intrapsychicznych, symbolicznych znajdujących się w świecie wewnętrznym klienta.
Każdy z nas posiada subiektywną wiedzę na temat rodziny i jej sposobu funkcjonowania. Często na kanwie dotychczasowych doświadczeń, pragnień, wpływów socjokulturowych czy przekazów międzypokoleniowych tworzymy własną rodzinę i jej wizję funkcjonowania. Jakkolwiek rozumiana rodzina jest zjawiskiem wielowymiarowym i podlega fluktuacji stając się„mikrokulturą”. Nie jest łatwe – na przestrzeni życia – zachowanie w rodzinie prawidłowej struktury wewnętrznej, płynności w komunikacji między wszystkimi jej członkami oraz przeciwdziałanie pojawiającym się dysfunkcjonalnym strategiom rodzinnym. W systemowym ujęciu rodziny jako psycholog w Legnicy kładę nacisk na pracę nad wszystkimi w/ w aspektami.

Psychoterapia polecana jest osobom, które:

 •   odczuwają dyskomfort psychiczny,
 •   mają poczucie braku zrozumienia wśród bliskich,
 •   chcą być razem lecz utraciły wiarę w możliwości odbudowy związku,
 •   doświadczyły zmian w związku (np. rozstanie, utrata pracy, narodziny dziecka, zdrada),
 •   cierpią, mają poczucie „wypalenia” emocjonalnego w związku, słabnięcia więzi, spadku wzajemnego zainteresowania,
 •   przeżywają osobiste kryzysy. Niezmiernie istotna jest w procesie terapii par bezstronność psychologa. Jak dowodzą badania wyimaginowana bądź rzeczywista stronniczość terapeuty jest najczęstszym powodem podawanym przy zerwanych kontraktach terapeutycznych przez pary. Drugim istotnym aspektem w terapii jest gotowość partnerów do zmian – nawet tych najmniejszych – oraz wzajemny szacunek względem własnej osoby i uczuć. Niezbędnym warunkiem każdej pozytywnej przemiany jest wzięcie odpowiedzialności za własne życie i związek.

Przeciwwskazania do uczestniczenia w terapii par:

 •   spożycie alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,
 •   brak przymierza terapeutycznego i dobrowolności,
 •   prywatna znajomość psychoterapeuty i klienta (relacje osobiste),
 •   przeciwwskazania po konsultacji psychiatrycznej.

————————————————————————-
Kontrakt terapeutyczny – co to takiego?
Kontrakt terapeutyczny może przybierać różną formę. Jest uzgadniany między psychoterapeutą a klientem / parą i określa zasady współpracy w czasie terapii skoncentrowanej na określonym celu. Może być dookreślany w trakcie trwania psychoterapii i uwzględnia raczej interesy systemu / związku niż pragnienia i interesy pojedynczych osób.
Dla przykładu kontrakt taki może określać m. in.:

 •   anonimowość i poufność spotkań,
 •   terminy sesji terapeutycznych oraz czas (zazwyczaj 50 min),
 •   zasady płatności,
 •   miejsce psychoterapii,
 • dopuszczalne i zabronione zachowania,
 •   sposoby komunikowania się między sesjami,
 •   okoliczności i zasady wykorzystywania sprzętu audio (video terapia, sesje relaksacyjne, warsztaty rozwoju osobistego),
 •   zasady zerwania kontraktu lub możliwości przełożenia wizyt.

Prawidłowo zawarty kontrakt pozwala wyeliminować ewentualne źródła zakłóceń w psychoterapii. Dzięki temu porządkuje wzajemne oczekiwania stron co do pracy terapeutycznej, zapewnia kontrolę nad przebiegiem terapii oraz daje poczucie bezpieczeństwa, które przekłada się na wzrost motywacji klienta/pary do zmiany.

Joanna Kozieł Psycholog Legnica

http://psychologlegnica.blogspot.com/2012/12/jas-nie-pacze-gdy-mu-zle-bo-to-rola.html