Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne są stosunkowo nowym i dynamicznie rozwijającym się kierunkiem w procesie rozwiązywania konfliktów rodzinnych w Polsce. Jako psycholog działający w Legnicy oferuję profesjonalne mediacje w oparciu o techniki rozwiązywania konfliktów.

Psycholog Legnica Joanna Kozieł Mediacje

Psycholog Legnica Joanna Kozieł Mediacje

Mediacja to dobrowolne i poufne porozumienie stron w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora. Główna idea mediacji mówi o możliwości pokojowego rozwiązywania konfliktów z zachowaniem poszanowania godności i dbałości o ochronę potrzeb stron uwikłanych w konflikty,
kładąc nacisk na możliwości utrzymania porozumienia.
Mediacje rodzinne nie są psychoterapią co oznacza, że w przeciwieństwie do niej jest to proces nastawiony na przyszłość. Zakres spraw, które podlegają mediacji jest bardzo szeroki i zależy od indywidualnych potrzeb rodziny. Najczęściej po pomoc mediatora sięgają osoby, dla których mediacja jest alternatywą wobec postępowania sądowego.

Mediacje rodzinne pomagają oszczędzić wielu negatywnych emocji oraz stresu wszystkim członkom rodziny. W odróżnieniu od innych sposobów rozwiązywania konfliktów mediacja umożliwia doprowadzenie do sytuacji obopólnej zgody w danej kwestii oraz zaspokojenia istotnych dla obu stron potrzeb – również psychicznych. Oznacza to, że w mediacji nie ma strony przegranej. Osoby zaangażowane w konflikt przez wspólną oraz dobrowolną pracę nad osiągnięciem celu prowadzą do wypracowania rozwiązania i w konsekwencji do przestrzegania jego zasad.

W przypadku mediacji okołorozwodowych możemy doprowadzić do uniknięcia rywalizacji w postępowaniu sądowym oraz ułatwić rodzicom kooperację w kwestiach związanych z opieką nad dziećmi – plan opieki rodzicielskiej. Bardzo ważna jest w tym procesie ochrona dzieci skonfliktowanych partnerów. Mediacja okołorozwodowa – co do zasady-pozwala partnerom na ominięcie emocjonalnego aspektu i skupienie się na merytorycznych problemach.

Szczegółowych informacji na temat mediacji rodzinnych można również poszukać na stronie www.mediatorrodzinny.com.pl oraz na stronie Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych www.smr.org.pl

MEDIACJE RODZINNE. Wyróżnia się pięć głównych zasad :

  •  dobrowolność na każdym etapie, również możliwość rezygnacji z mediacji bez konsekwencji,
  •  poufność, mediacja i jej przebieg są objęte tajemnicą (immunitet mediatora przed sądem),
  •  bezstronność mediatora (przekonanie stron, że są traktowane na równi),
  •  neutralność mediatora (brak osobistego interesu w wynik mediacji oraz brak uprzedzeń wobec stron),
  •  akceptowalność to wypracowane przez strony reguły, jakimi będą się kierować w trakcie postępowania. Akceptowalność dotyczy zasad oraz reguł mediacji, osoby mediatora i jego płci, przebiegu i sposobu postępowania oraz treści ugody.

W mediacji mogą brać udział osoby o pełnej świadomości swoich zachowań, nie będące pod wpływem środków odurzających i nie zależne od drugiej strony -nie zdominowane, co łamałoby zasadę równości stron.
MEDIACJA NIE JEST PSYCHOTERAPIĄ.

Joanna Kozieł
Psycholog Legnica

Psycholog Legnica Joanna Kozieł Mediacje

Psycholog Legnica Joanna Kozieł Mediacje