Alienacja Rodzicielska

Alienacja Rodzicielska -Senat - seminarium mgr Joanna Kozieł

Alienacja Rodzicielska -Senat – seminarium mgr Joanna Kozieł

W dniu 27-05-2014 w senacie odbyło się posiedzenie seminaryjne dwóch komisji:

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP

oraz

Komitet Przestrogi Przed Oddzieleniem Rodzica, w którym miałam przyjemność wziąć udział.

Alienacja rodzicielska jako przemoc wobec dziecka w sytuacji rozpadu związku jego rodziców

14.00 Otwarcie seminarium
Mieczysław Augustyn, przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP
Sławomir Piechota, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP

14.10 Alienacja rodzicielska i jej negatywne skutki oraz problemy dziecka wychowywanego przez jednego rodzica
Maciej Wojewódka, koordynator projektu badawczego – Alienacja rodzicielska, Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica

14.25 Alienacja rodzicielska a plany wychowawcze rodziców – aspekty prawne i terapeutyczne
Halina Kuraś, psycholog, terapeuta, kierownik Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie

14.40 Alienacja rodzicielska i nieświadomość przemocy w zachowaniach rodziców a opieka naprzemienna nad dzieckiem
Joanna Kozieł, psycholog, terapeuta rodzinny, mediator rodzinny, Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica

14.55 Świadectwo ojca – alienacja rodzicielska w dzieciństwie a następstwa w życiu dorosłym
dr Marcin Jaraczewski, Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica

15.10 Rekomendowane kierunki zmian w prawie rodzinnym dotyczącym rozpadu związku rodziców a dobro dziecka
mec. Sławomir Szepietowski, współpracownik Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica

Retransmisja na stronie:

http://senat.atmitv.pl/SenatConsole/TransmissionArchiveItem.go?code=8KRPS1171

 

 https://www.facebook.com/events/297370080426231/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=623820304392582&set=pcb.623827047725241&type=1&theater

———————————————————————————————

Alienacja rodzicielska (z ang. parental alienation, PA) jest to zespół świadomych – jak również nieświadomych – zachowań wywołujących zaburzenia w relacji dziecko – rodzic.

Alienacja rodzicielska jest formą przemocy emocjonalnej wobec dziecka (pośrednio również rodzica) może być to:

-szantaż emocjonalny,

-okazywanie w obecności dziecka, niechęci wobec drugiego rodzica,

-wzbudzanie w dziecku niechęci do prawidłowo postępującego rodzica,

-niedopuszczanie do kontaktu/widzeń planowych z drugim rodzicem (symulowanie choroby dziecka) oraz liczne manipulacje mające na celu osłabienie naturalnych więzi dziecka z rodzicem.

Jakie są negatywne skutki alienacji rodzicielskiej ( izolowanie dziecka od prawidłowo postępującego rodzica):

– stany depresyjne,

– zachowania suicydalne – autoagresja,

– stany lękowe,

– poczucie wyobcowania,

– zaburzone relacje interpersonalne (również w życiu dorosłym).

 

Więcej informacji na stronie

https://sites.google.com/site/maciejwojewodka/home/alienacja-rodzicielska-pa-a-zespol-alienacji-rodzicielskiej-zjawisko-pas

Od 2007 roku, 25 kwietnia, jest organizowany nieformalny, międzynarodowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej (Parental Alienation Awareness Day). Podczas Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej nagłaśniany jest problem i jakie negatywne efekty przynosi alienacja rodzicielska.

http://www.zycieczestochowy.pl/article/plac-bieganskiego-w-bankach-milosci

Tego dnia odbywają się m. in. warsztaty, sympozja, demonstracje, zbierane są podpisy pod petycjami, kierowanymi do władz krajowych oraz instytucji międzynarodowych, prowadzone rozmowy uświadamiające w placówkach, które mogą stykać się z problemem “alienacja rodzicielska”, rozwieszane plakaty, rozdawane ulotki – pod sądami, w szkołach, galeriach handlowych i innych miejscach, a od 2010 prowadzona kampania mydlanych Baniek Miłości. Wspólnie wypuszczane mydlane Bańki Miłości są symbolem miłości która nas wznosi tak się wznoszą bańki mydlane i która nie może być przerywana tak jak to się dzieje na skutek “alienacja rodzicielska”.

25 kwietnia 1945 roku rozpoczęła się pierwsza sesja Organizacji Narodów Zjednoczonych, w której wzięło udział 50 państw – założycieli, a 25 kwietnia 1792 roku po raz pierwszy zaśpiewano Marsyliankę.

Akcja została zapoczątkowana przez Parental Alienation Awareness Organization, kierowaną przez Radę Dyrektorów, wśród której znaleźli się prawnicy oraz wyalienowane matki i ojcowie. Jednakże pierwsza przewodnicząca tej organizacji i inicjatorka Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej – Sarvy Emo była rozwódką, sprawującą naprzemienną opiekę, ze swoim mężem, nad swoimi dziećmi.

https://www.psycholog-mediator.pl/alienatorzy-dzieciom-zgotowali-ten-los/

https://plus.google.com/109637065342436058076/posts

https://www.psycholog-mediator.pl/jestem-mamy-taty-w-koncu-kampania-rzecznika-praw-dziecka/

 

Alienacja rodzicielska

Alienacja rodzicielska

http://www.brpd.gov.pl/

www.mediatorrodzinny.com.pl/

www.psychologia.net.pl/

www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

www.youtube.com/watch?v=Yxqsiv9oyy8/
Gabinet Psychoterapii i Mediacji Rodzinnych Legnica